Leczenie endodoncyjne – przebieg


Endodoncja inaczej zwana leczeniem endodoncyjnym zalecana jest przy bardzo głębokich ubytkach próchniczych, martwicy miazgi oraz po złamaniu lub zwichnięciu zęba.

Główną metodą leczenia jest leczenie kanałowe wykorzystujące:
– mikroskopy operacyjne, które umożliwiają operatorowi wgląd do wnętrza zęba i kanałów,
– endometry dają możliwość dokładnego pomiaru głębokości kanału zębowego.

Przebieg leczenia może być różny i zależy od wielu czynników, m.in. od tego czy miazga zęba jest żywa czy martwa.

Zobacz też: endodoncja mikroskopowa Poznań.

Etapy endodoncji:
1. Na początku stomatolog oczyszcza wszystkie zmiany próchnicowe i otwiera komorę zęba.
2. Dentysta usuwa miazgę.
3. Kolejnym etapem jest usunięcie kanałów oraz ich płukanie (oczyszczanie kanałów pomaga w całkowitym usunięciu miazgi oraz bakterii z kanalików zębinowych).
4. Kanały zostają następnie osuszone.
5. Stomatolog przystępuje do wypełnienia kanałów.
6. Na koniec prawidłowo opracowany ząb wypełnia się materiałami kosmetycznymi, np. kompozytowymi.

Po leczeniu endodontycznym może pojawić się ból, który wywołany jest często przez: perforację ściany kanału, złamanie narzędzia w kanale, niedokładne usunięcie miazgi, niedokładne wypełnienie kanału korzeniowego oraz złamanie korony zęba.