Podróże


Podróże fascynowały ludzi od zawsze. Można pokusić się o stwierdzenie, że podróże są zakodowane w naszym kodzie genetycznym. Gdy prowadziliśmy koczowniczy tryb życia podróże były konieczne, aby plemię mogło przetrwać. Podróżowano chociażby za zwierzyną, ponieważ było to główne źródło pożywienia ludzi. Podróże w inne miejsce były konieczne również w przypadku zebrania wszystkich płodów z okolicznych lasów. Można stwierdzić, że głównym powodem podróży naszych przodków było jedzenie. Sytuacja uległa zmianie, gdy postanowiliśmy o zmianie trybu życia z koczowniczego na osiadły. Wówczas podróże nie miały charakteru pogoni za pożywieniem, a raczej chęci odkrywania nowych ziem. Na początku podróżowano pieszo. W miarę upływu lat i postępu technologicznego ludzie zdobywali coraz to nowsze środki transportu. Obecnie prawie wszystko na powierzchni naszej planety zostało już odkryte, pomimo to dalej podróżujemy. Nasze podróże mają często charakter zarobkowy tutaj pomagają ludzie oferujący przewozy do Niemiec czy też innych Państw. Poza Niemcami popularne są przewozy do Holandii. Podróże te w większości są o charakterze zarobkowym, a trasę pokonuje się busami. Transport busem jest korzystny głównie ze względu na niskie koszty.