Badanie kamerą termowizyjną


Sprawdzając budynki kamerą termowizyjną, umożliwia znalezienie źródeł wilgoceń. Ten stan rzeczy pozwala na uchronienie materiałów budowlanych przed przyczynami i skutkami zawilgoceń. Badanie termowizyjne obejmuje także centralne ogrzewanie. Ocena takiego testu sprawdza prawidłowość wykonania instalacji i wykrycie nieszczelności

Szczelność budynków

Sprawdzana “na ciepło” jest bardzo wymagana przez mieszkańców danej inwestycji. Komfort mieszkania w takim budynku się zwiększa, gdy sprawdzona jest energooszczędność.

Termografia jest pomocna w wielu branżach, głównie w budownictwie i energetyce. Badaniem tym można sprawdzić budynek przed oddaniem do użytkowania. Umożliwienie sprawdzenia stanu stolarki okiennej, pozwala na ustalenie przyczyn tworzenia się grzybów i pleśni. Termowizja jest też stosowana do określenia miejsca instalacji wodnej, gdy w mieszkaniu unosi się zapach stęchlizny.

Zweryfikowanie poziomu szczelności budynków, pozwala dowiedzieć się wszystko o nieruchomości, można dowiedzieć się jeszcze o tym:

  • czy nieruchomość spełnia przepisy budowlane?,
  • czy system wentylacji działa prawidłowo?,
  • ile powietrza ucieka z wnętrza budynku?,
  • jak połączona jest termiczna izolacja fundamentów?

Badanie termowizyjne budynku

Sprawdza usterki w miejscu ocieplenia. Same ułożenie wełny na dachu może powodować błędy w weryfikacji termowizyjnej. Utrata ciepła, z wnętrza ma możliwość w prosty sposób za pomocą specjalistycznej kamery, ustalić miejsca gdzie są problemy z ociepleniem. Obraz , który jest przetwarzany jest kamerą termowizyjną wykrywa wszystkie miejsca uchodzenia ciepła. Za pomocą termowizji można sprawdzić:

  • wykonanie izolacji poddasza, czy jest prawidłowo ułożone?
  • szczelność okien,
  • izolację fundamentów,
  • lokalizacja zawilgoceń w ścianach,
  • nie prawidłową pracę kolektorów słonecznych.

Przeprowadzone testy tą kamerą mogą sprawdzić, jednocześnie izolacje termiczne i dokonać pełnej kontroli budynku pod uwagą straty ciepła.

Termografia jest nauką na, którą ma wpływ wiele czynników, między innymi, warunki atmosferyczne takie jak: wilgotność, zachmurzenie, temperatura powietrza. I dlatego kamery termowizyjnej używa się w warunkach takich jak zima czy jesieni.

Szczegóły znajdziesz na: https://term-os.pl/