Kotary spawalnicze


Jakie są różnice między zwykłą kotarą PCV a kotarami spawalniczymi?

Praca w warunkach szkodliwych wymusza na pracodawcach, zapewnienie wysokiego standardu bezpieczeństwa. Każde stanowisko pracy powinno być odpowiednio przygotowane, a pracownik wyposażony w odzież ochronną. Do jednych z takich miejsc można zaliczyć stanowiska spawalnicze, które muszą być objęte szczególną ochroną. Czym cechują się materiały wykorzystywane do produkcji takich zabezpieczeń na stanowisku pracy?

Ochrona na stanowisku spawacza

Osoby niewyposażone w środki ochrony indywidualnej, a przebywające w otoczeniu stanowiska spawalniczego, powinny być odizolowane w bezpieczny sposób. Do tego typu ochrony używa się zasłony spawalnicze, które mają za zadanie chronić otoczenie przed negatywnym wpływem promieniowania, emitowanego przez łuk spawalniczy. Na komfort pracy spawacza wpływają właściwości, jakie posiada materiał, z którego jest wykonane zabezpieczenie. Taka plandeka w 90% pochłania światło odbite, co zabezpiecza spawacza i osoby przebywające w bliskim otoczeniu. Zasłony spawalnicze występują w postaci arkuszy folii PCV o grubości 0.4 mm, które mają właściwości trudnopalne. Są wyposażone w otwory do mocowania, dzięki czemu, można je łączyć w ściany o nieograniczonej długości.

Bezpieczeństwo otoczenia

Innego typu zabezpieczeniem, przed oparzeniami osób niebiorących udziału w tym procesie, są kurtyny spawalnicze. Jest to środek ochrony w formie pasów PCV o grubości 2 mm. Podobnie jak zasłony spawalnicze, tłumią promieniowanie świetlne i chronią pracowników w bezpośrednim otoczeniu. Tego typu przegrody chronią przed oparzeniami skóry i oczu. Są niezbędnym elementem wyposażenia stanowisk pracy o takim charakterze. Kurtyny spawalnicze instaluje się na wolnostojących stelażach, albo mocuje na stałe. Mogą się one różnić kolorem, co świadczy o stopniu przezroczystości. Zwykła kurtyna PCV nie posiada wszystkich właściwości co opisane kotary. Ponadto zasłony spawalnicze mają właściwości samogasnące, czym nie muszą cechować się zwykłe folie PCV.

Standardowych folii PCV nie można wykorzystywać do produkcji kurtyn spawalniczych. Materiał użyty do ich wytwarzania musi spełniać określone normy bezpieczeństwa i ochrony.

Zobacz również: https://ekranypcv.pl/